Oslo (Nesodden) fredag 29 og lørdag 30 november 2013

Oslo (Nesodden) fredag 29 og lørdag 30 november 2013

Påmelding

For å melde deg på Kristianiabohemen gjør du følgende:
1. Les rolleoversikten og plukk ut tre av de som er ledige, som du kan tenke deg å spille. Dersom en rolle er opptatt står det et spillernavn på den.

Du kan også lage ditt eget rollekonsept dersom du har en idé som frister mer. Skriv et avsnitt om hvem du har lyst til å spille og send det til arrangørene.

2. Send en mail til bohem (alfakrøll) laiv.org med disse opplysningene:
  • navn
  • e-postadresse
  • telefonnummer
  • alder
  • Hvilke tre roller (rangert rekkefølge) kan du tenke deg å spille.
  • Ønsker du å bidra med noe kunstnerisk på laiven (sang, pianospill, studentteater osv.)?
3. Deltakeravgiften er 150 kroner. Betal inn dette på kontonummer 8101 104 3682. Du regnes som påmeldt når vi har mottatt påmeldingsskjema og deltakeravgift.

Roller deles ut fortløpende etter hvert som folk melder seg på. Når en rolle blir opptatt vil det stå hvem som kommer til å spille den på siden med oversikt over alle rollene. Dersom du melder deg på og likevel ikke kan komme, er det viktig at du sier fra til oss på forhånd, slik at rollen kan gis videre til noen andre.

Videre arbeid med rollen din
Hver rolle består i utgangspunktet bare av avsnittet som er skrevet i rolleoversikten. Når du har fått tildelt rolle vil du imidlertid få tilsendt et spørreskjema som du skal fylle ut og sende tilbake til oss. Ved å svare på disse spørsmålene vil rollen din bygges ut. Vi ber deg også om å oppgi ønsker for hva slags relasjoner du ønsker at rollen din skal ha. Når vi har bundet disse svarene sammen får du oppgitt de spesifikke relasjonene rollen din har til andre roller på laiven.

Ingen kommentarer: