Oslo (Nesodden) fredag 29 og lørdag 30 november 2013

Oslo (Nesodden) fredag 29 og lørdag 30 november 2013

Om Kristianiabohemen

«Og livet, højstærværdige herrer, livet som det er, livet i sin nøgne højhet, livet i sin kraft og fylde, livet, det levende virkelige liv – det er det, og det alene, som formaar at gribe menneskene.»

Kristiania, 1887. En ny tid er i emning.

Christian Krohgs Albertine, som rettet harde slag mot den offentlige dobbeltmoralen, har nylig blitt beslaglagt av politiet. Det samme skjedde med Hans Jægers Fra Kristiania-bohemen, som kom ut et år tidligere.

Bohemene er følelsesmennesker og livsnytere; kunstnere, forfattere, journalister og skuespillere, som forarger den dannede sosieteten med sin løsslupne moral. De blir oppfattet som gudløse nihilister som vil rive ned alt, men drives av en rettferdig trang til å befri samfunnet fra «de tre gigantiske granittkolosser som bærer den gamle kultur og det gamle samfunn og holder all åndsfattigdom opp: kristendommen, moralen og det gamle rettsbegrep».

Målet er å sette menneskesinnet fri - med pennen, penselen og absinthen som våpen. Nå har Krohg nettopp vridd seg ut av politiets klør. Bohemene samles på Waldemars, et etablissement av tvilsomt rykte på Nordstrand utenfor Kristiania, for å feire begivenheten.

Tid og sted: Oslo (Nesodden) fredag 29 og lørdag 30 november 2013

Arrangører: Anne Marie Stamnestrø, Even Tømte, Marcus Irgens, Tor Kjetil Edland.
Ikke en historisk korrekt laiv
På denne laiven er ikke målet at vi skal være så historisk korrekte som mulig. Handlingen finner sted i Krisitania i 1887 men vi kommer til å bruke musikk fra ulike tidsepoker og vi oppfordrer spillerne til gjerne å gjøre det samme når det gjelder kostymer. Se under praktisk for mer om dette. Bohemmiljøet i Kristiania på slutten av 1800-tallet var kanskje Norges første ungdomsopprør og subbkultur og vi ønsker å undersøke og leke med hvordan vi kan kjenne igjen mange av deres anliggender og følelser selv om mye av tidsånden og kulturen har endret seg mye siden den gang.
 
To akter
Laiven går over to kvelder og hver av kveldene er en akt på laiven. Mellom de to aktene har det gått ca. en måned og du bestemmer selv om det har skjedd lite eller mye i livet til rollen din mellom disse to kveldene på Waldemar. Første akt har fått navnet 'Begynnelser'. Det er kvelden for å spille på alle relasjonene en har til andre roller, opprette nye relasjoner og starte nye intriger. Dramatiske ting kan skje, men ingen historier skal avsluttes dennekvelden. Andre akt har fått navnet 'Avslutninger'. Denne kvelden skal historier fortelles fram til sin lykkelige eller ulykkelige slutt. Har du for eksempel planer om å fri, forlate din ektefelle eller forsøke å ta livet ditt er dette kvelden å gjøre det på.

Spillteknikker

Kristianiabohemen var et ekspressivt miljø, og vi ønsker at spillestilen på laiven skal gjenspeile det. Vi oppfordrer derfor til bruk av noen spillteknikker for å få til dette:

Monologen: Det vil finnes en egen "monologboks" hvor karakterene kan tre fram og holde en monolog. I motsetning til hva som ofte er vanlig når en bruker monologer som teknikk på laiver, hører både spillerne og rollene det som blir sagt i en monolog. Men ingen av rollene vil reagere på at det er noe underlig ved at hvem som helst kan innta monologboksen og avsløre de mest intime deler av sitt følelses- og sjelsliv. Skriv gjenre mononlogen ned før du går opp på monologboksen og les den med inderlighet; eller hold den i en tilgjort litterær stil selv om den er helt improvisert. "Du skal skrive ditt eget liv"

Sjelskvalenes rom: Dette vil være et eget rom der en kan kontemplere alene eller spille ut scener med andre som omhandler en eller annen form for sjelekvaler. Tekster fra avholdte monologer må gjerne henges opp her. Rommet vil ha et passende lydspor som setter stemningen.

Det sorte rommet: Et rom i laiven vil fungere som black box. Her kan en spille scener fra fortiden, en mulig fremtid, fantasier i rollens hode og mer abstrakte scener. En kan gjerne spørre en av arrangørene om å hjelpe til med å sette scenen, komme med innspill  underveis  og/eller  spille ulike roller i scenen du ønsker å spille ut. En kan også be sine medspillere om å bli med til "det sorte rommet" for å spille en scene. Vi tenker oss at i tillegg at black boxen på den laiven alltid skal være tilgjengelig for medspillere som ønsker  å sette seg ned og se på scener som spilles her.

Impulser utenfra: Har du lyst at noe nytt skal skje som du kan fortelle om? Ta en liten pause utenfor spillet og når du kommer inn igjen har det sikkert skjedd noe vidunderlig eller skrekkelig. Bruk fantasien. Det er utrolig hva en kan komme utfor i Kristianias gater.


Ingen kommentarer: